NV Debontridder & Co

Uw beveiligingsspecialist!

Hoofdcategorieën van onze diensten:

Camerabewaking

Op de "Producten" pagina vindt u onze verschillende soorten camera's

Bewakingscamera's worden opgehangen op allerlei plaatsen waar criminaliteit en overlast kunnen voorkomen, zoals stations, vliegvelden, havens en (snel)wegen. Maar ook in en om gebouwen zoals banken, ministeries, winkels en winkelcentra, parkeerterreinen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke. De aanleiding om camera's op te hangen is vaak tweeledig: enerzijds is het doel criminaliteit te voorkomen en - als dat niet lukt - beelden vast te leggen waarmee daders kunnen worden opgespoord en veroordeeld.


Branddetectie

Op de "Producten" pagina vindt u onze producten in verband met branddetectie

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem gericht op het detecteren van brand en het initiëren van passende actie. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders. Een automatische brandmeldinstallatie laat de aanwezigen in een gebouw via optische signalen en geluidssignalen weten dat het gebouw moet worden geëvacueerd in het geval van brand of een ander noodgeval. Ook kan de installatie een alarmering verzorgen bij een externe ontvanger, zoals de brandweer, en kan ze systemen in werking stellen die de verspreiding van vuur en rook beperken of helpen voorkomen.


Inbraakbeveiliging

Op de "Producten" pagina vindt u onze producten in verband met inbraakbeveiliging

De producten onder de categorie inbraakbeveiliging dienen om inbraak te detecteren en melden. Via een bedieningsklavier kan de eigenaar zelf het alarm in- en uitschakelen

Diensten:

  • Installatie van een nieuw systeem
  • Onderhoud en herstelling van uw systeem
  • Vervanging en overname van een bestaand systeem